tandoori

sauce tomate,mozzarella,poulet tandoori,poulet fume,oignons,poivrons,olives