orientale

sauce tomate,mozzarella,merguez,champignons,oeuf poivron